Assessment, Coaching en Training

AC&T Consulting is een psychologisch adviesbureau, gevestigd te Sittard, Limburg.

Inmiddels ondersteunt AC&T al meer dan 20 jaar organisaties via assessments en ontwikkeltrajecten op maat, primair gericht op de gezondheidskundige verzorging en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Het inzetten en ontwikkelen van de kwaliteiten van medewerkers staat daarbij centraal.  

AC&T vertrekt daarbij vanuit de combinatie van competenties die de organisatie en de functie vragen en de competenties die de werknemer bezit. Is er voldoende aansluiting? Waar liggen ontwikkelgebieden en wat is het doorgroeipotentieel? Voldoet de functie aan de belastbaarheid van de medewerker?

Assessments vormen de kern van de dienstverlening van AC&T en bieden zicht op gedrag, persoonlijkheid, inzetbaarheid en ontwikkelpotentieel van medewerkers.

Daarnaast denkt AC&T, via coaching en training, mee bij het versterken van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Praktische handvatten, aansluiting bij de werkpraktijk en de leerbehoefte van de medewerker vormen daarbij het vertrekpunt. Ook hier gaat het om een gezonde aansluiting van de persoon met de organisatie.