Training

Mensen helpen hun kwaliteiten en potentieel effectief te benutten en zich verder te ontwikkelen. 

Waarom

AC&T biedt trainingen met een directe link naar en met de werkpraktijk, waarbij de individuele leerbehoefte en -stijl het uitgangspunt zijn. Uitgangspunt is dat leren zichtbaar resultaat moet opleveren. AC&T legt daarom het accent op oefenen van vaardigheden in de directe werksituatie.

De trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van persoonlijk functioneren in de eigen organisatie. Er wordt gewerkt aan één of meerdere competenties, of persoonlijke doelen.

AC&T zorgt ervoor dat deze aansluiten bij de cultuur, de mensen en de dagelijkse praktijk.

Resultaat

  • Inzicht in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • Inzicht in belemmerende gedachten en patronen
  • Zicht op communicatiestijl en de invloed daarvan op de gesprekspartner
  • Meer zelfvertrouwen, innerlijke rust en energie.

Aanpak

Weinig praten, veel doen.

De trainingsbehoefte wordt geïnventariseerd en daarop schrijft AC&T een concreet plan van aanpak. Door middel van praktijkgerichte oefeningen gaat AC&T met het team aan de slag. Dit leidt tot handvatten om communicatie, productiviteit en effectiviteit te vergroten. Actie, plezier en leereffect staan voorop.

Trainingsthema’s zijn assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, effectief beïnvloeden. Daarnaast biedt AC&T trainingen omtrent interviewen-, coachen- en beoordelen op competenties.