Training

Mensen helpen hun kwaliteiten en potentieel effectief te benutten en zich verder te ontwikkelen. 

Waarom

AC&T biedt trainingen met een directe link naar en met de werkpraktijk, waarbij de individuele leerbehoefte en -stijl het uitgangspunt zijn. Uitgangspunt is dat leren zichtbaar resultaat moet opleveren. AC&T legt daarom het accent op oefenen van vaardigheden in de directe werksituatie.

De trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het verbeteren van persoonlijk functioneren in de eigen organisatie. Er wordt gewerkt aan één of meerdere competenties, of persoonlijke doelen.

Veelal past AC&T trainingen aan op uw wensen en zorgen we ervoor dat deze aansluiten bij de cultuur, de mensen en de dagelijkse praktijk.

Resultaat

Het rendement van trainingen ziet er als volgt uit. U heeft:

  • Inzicht in uw eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • Inzicht in belemmerende gedachten en patronen
  • Zicht op uw communicatiestijl en de invloed daarvan op uw gesprekspartner
  • Meer zelfvertrouwen, innerlijke rust en energie.

Aanpak

Weinig praten, veel doen.

De trainingsbehoefte wordt geïnventariseerd en daarop schrijven wij een concreet plan van aanpak. Door middel van praktijkgerichte oefeningen gaat AC&T met uw team aan de slag. We lokken discussie uit en geven handvatten om communicatie, productiviteit en effectiviteit te vergroten. Actie, plezier en leereffect staan voorop.

Trainingsthema’s zijn assertiviteit, persoonlijke effectiviteit, effectief beïnvloeden. Daarnaast bieden wij de trainingen interviewen-, coachen- en beoordelen op competenties.