Werkwijze

Waar is de medewerker op lange termijn het best op zijn of haar plek en welke punten zijn te ontwikkelen? 

De verschillende assessments bestaan uit een rollenspel, interview, persoonlijkheids vragenlijsten, capciteiteiten-testen, feedback, brieven schrijven en cases uitwerken. Door middel van interactie en advies op maat werkt AC&T aan concrete doelstellingen.

Werkwijze:

  • Continue dialoog.
  • Opstellen van  heldere en meetbare competentieprofielen, afgezet tegen de doelen van het individu en de organisatie.
  • Bepaling van de ontwikkelingsbehoefte en lange termijn belastbaarheid van medewerkers.
  • Meten van de competentieontwikkeling
  • Ondersteuning bij ontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

Resultaat:

  • De ontwikkeling en implementatie van werkbaar performance management op individueel niveau.
  • Inzicht krijgen in vermogens, kwaliteiten en competenties van medewerkers.
  • Samenhang tussen de structuur en cultuur van de organisatie.
  • Vertaling van abstracte doelstellingen in concrete competenties.
  • Medewerkers die op lange termijn de juiste uitdaging en voldoening vinden in hun werk.