Training

Weinig praten, veel doen

Wij inventariseren de individuele trainingsbehoefte. Daarop schrijven wij een praktisch plan van aanpak. Door middel van praktijkgerichte oefeningen gaat AC&T met medewerkers  aan de slag. We lokken discussie uit en geven handvatten om communicatie, productiviteit en effectiviteit te vergroten. Actie, plezier en leereffect staan daarbij voorop. Hoofddoel is daarbij het op peil houden, en waar nodig versterken, van de inzetbaarheid en belastbaarheid van de medewerker.