Team Coaching

Bij Teamcoaching ondersteunt AC&T individuele medewerkers in hun rol als teamlid. De groep dient daarbij als leermiddel. Met als bijkomend effect dat zowel het individu als het team als geheel beter gaan functioneren.

Concreet kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

  • leren uit ervaringen en denkwijzen van collega teamleden,
  • leren leren,
  • bewust worden van eigen kwaliteiten in een team,
  • beschikbare kwaliteiten van individuele teamleden effectief inzetten.