Personal Coaching

Bij een Personal Coaching Traject wordt de deelnemer door een coach van AC&T ondersteund om in een bepaalde rol op lange termijn voldoening en uitdaging te blijven vinden. Coaching helpt hierbij om zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en interactiepatronen aan te leren.

Concreet is coaching erop gericht om de medewerker:

  • bewust te maken van de effecten van eigen gedrag op anderen,
  • verantwoordelijkheid te laten opnemen voor de gevolgen van eigen gedrag,
  • te ondersteunen in het vergroten van initiatief, beïnvloeding en zelfstandigheid,
  • bewust te maken en invloed te geven op onderliggende denkpatronen.
  • op lange termijn gezonde voldoening en uitdaging te doen vinden in zijn of haar werk.

Vooraf worden concrete ontwikkel-doelstellingen en een tijdspad afgesproken. Gedurende het traject vinden tussentijdse evaluaties met deelnemer, opdrachtgever en coach plaats, om voortgang en leereffect te waarborgen.

Coachingtrajecten bij AC&T kenmerken zich door een persoonlijk, individuele aanpak, concrete doelstellingen, tussentijds overleg en voortdurende afstemming op de leerbehoefte, werksfeer en –omgeving van de deelnemer.