Coaching

Deze is met name gericht op de lange termijn inzetbaarheid en belastbaarheid van de deelnemer:

In individuele gesprekken wordt gewerkt aan het herkennen van eigen gedrag en de effecten daarvan op de omgeving.  Vooraf worden concrete ontwikkel-doelstellingen en een tijdspad afgesproken. Gedurende het traject vinden tussentijdse evaluaties met deelnemer, opdrachtgever en coach plaats, om voortgang en leereffect te waarborgen.

Coachingstrajecten bij AC&T kenmerken zich door een persoonlijke aanpak, concrete doelstellingen, tussentijds overleg en afstemming op de leerbehoefte, werksfeer en -omgeving van de deelnemer.

Personal Coaching
Team Coaching
360 graden Feedback